Cerebral parese, CP eller spastisk lammelse, som er den danske betegnelse, er et livslangt handicap og den hyppigste årsag til motorisk funktionsnedsættelse hos børn.

På CPguiden.dk møder du fem børn og unge med CP og deres forældre, som fortæller om deres erfaringer. I video, tekst og billeder kan du lære om diagnosen CP, hvad den indebærer, og hvordan man lever med de vanskeligheder og udfordringer, som følger med. Du kan også møde fagfolk, som fortæller om undersøgelser, behandling og opfølgningsprogrammet CPOP. Endelig finder du CP-kompasset, som kan hjælpe dig med at finde rundt i de mange fagudtryk, fagfolk, institutioner og hjælpemuligheder.

Vi håber, at CPguiden.dk vil være til hjælp, støtte, information og inspiration for alle, der har cerebral parese inde på livet.

Hvad er Cerebral Parese?

CP skyldes en skade opstået i den umodne hjerne hos fostret eller det lille barn. Hjerneskaden påvirker barnets evne til at styre og koordinere muskler og bevægelser. I nogle tilfælde kan barnets sansning, tænkning og indlæring være påvirket, eller der kan komme andre følger. De fleste tilfælde af CP opstår i fosterlivet. Hos ca. 10 % skades hjernen under fødslen eller kort tid efter.

Der fødes hvert år 150 børn med CP i Danmark.

Opfølgningsprogrammet CPOP

CPOP er en forkortelse af Opfølgnings Program for Cerebral Parese – et undersøgelsesprogram, som følger den motoriske udvikling hos børn med CP frem til 15 års alderen. I CPOP undersøges barnets led, muskler og motorik systematisk af fysioterapeut, ergoterapeut, børneneurolog og børneortopæd. Nogle børn får også røntgenfotograferet hofter og ryg.

Børnene undersøges med faste mellemrum, og resultaterne samles i en database. Derved kan man følge det enkelte barns udvikling og gribe ind, hvis der sker fejludvikling. Samtidig kan databasen bruges til forskning, udvikling og kvalitetskontrol. Se mere om CPOP under Undersøgelser.

CPOP er udviklet i Sverige, og indført i Region Syddanmark 2009, i Region Midtjylland 2012, i RegionHovedstaden 2013, i Region Nordjylland i 2014 og i Region Sjælland i 2016.