Hvorfor behandling og træning?

Hensigten med behandling og træning er at modvirke cerebral pareses virkning på muskler, led og bevægelse. Målet er at mindske spasticitet, stramning af muskler og forhindre eller rette fejlstillinger i led.

Derved kan barnet fungerer bedre og klare flere ting selv. Der er glidende overgange mellem træning, som kræver en gentagen og aktiv indsats fra barnet med CP og forældrene, og den behandling, som udføres af fagfolk.

På siderne i dette afsnit kan du læse og se videoer om de forskellige indsatser, der kan komme på tale ved CP.