En række private behandlere udbyder trænings- og behandlingprogrammer til børn og unge med Cerebral parese, som rækker ud over behandlingstilbuddene fra det offentlige system.
De almindeligste alternative behandlingsformer er Doman/FHC-metoden (Family Hope Center), ABR-metoden (Advanced Biomechanical Rehabilitation) og Petö-metoden (Konduktiv pædagogik).
Der kan være forskellige grunde til at metoderne ikke benyttes i det offentlige sundhedsvæsen:

  • Nogle metoder udføres af behandlere, der ikke er autoriserede sundhedspersoner som læger, fysioterapeuter eller ergoterapeuter
  • Virkningerne og bivirkningerne af metoden er ikke systematisk undersøgt
  • Metoden anvendes ikke i Danmark af historiske, sociale og kulturelle grunde

De alternative behandlingsmetoder anbefales i reglen ikke af fagpersoner i det offentlige sundhedsvæsen. Men det kan være vigtigt at fortælle til de fagfolk, der følger jeres barn, hvis I overvejer eller anvender alternativ behandling til barnet.