Det harmoniske samspil mellem musklers og muskelgruppers udførelse af normale, komplicerede bevægelser.

Se Choreoathetose

Forkortelse af Manual Ability Classification System. Systemet beskriver, hvordan 4-18 årige med cerebral parese anvender hænderne til dagligdags aktiviteter.

Muskelspænding

Fast bandage, som benyttes om natten til at holde en kropsdel i en bestemt stilling.

Individuelt tilpasset kropsbåret hjælpemiddel f.eks. skinne eller bandage

Forkortelse for Pediatric Evaluation of Disability Inventory. En systematisk vejledning for børnelæger til bedømmelse af ½-7årige børn med funktionsnedsættelse og handicap. Beskriver barnets evne til at klare sig selv, bevæge sig og fungere socialt.

PEG er en forkortelse for Perkutan Endoskopisk Gastrostomi. En sonde er en plasticslange der benyttes til ernæring. PEG-sonden føres gennem huden direkte ind i mavesækken og benyttes til længerevarende sondeernæring.

Sansning, fortolkning og bearbejdning af indtryk.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Indadrotation, f.eks. af en hånd, så håndfladen vender nedad og håndryggen opad. Det modsatte af supination.

Operation, hvor udvalgte nerverødder overskæres nedadtil i ryggen, for at dæmpe svær spasticitet i benene.

Talelidelse, hvor talen er langsom og stødvis, da der er små ophold mellem stavelserne.

Fast bandage af metal, træ, gips eller hård plastic, som benyttes til at holde en kropsdel i en bestemt stilling.

Forøgelse af muskelspænding og senereflekser med tendens til rytmiske rykninger i musklerne

Spastisk cerebral parese er den almindeligste type cerebral parese (75%) og karakteriseres af øget muskeltonus (muskelspænding) først og fremmest på bøjesiden. Det bevirker et abnormt stillings- og bevægemønster, øget modstand mod passive bevægelser og abnorme reflekser.

Tidligere kaldt hestefod (pes equinus). Misdannelse af foden, hvor hælen ikke når underlaget i stående stilling.

Delvist ledskred, således at ledfladerne er forskudt i forhold til hinanden

Udaddrejning – f.eks. af en arm, så håndryggen vender nedad, håndfladen opad. Det modsatte af pronation.

Lammelse af alle fire ekstremiteter, dvs både arme og ben

Spændingstilstand i muskel

Ensidig