Som forælder til et barn med cerebral parese, vil du sikkert møde ord og begreber, du ikke umiddelbart kender betydningen af. Her på siden kan du få et bedre overblik. Klik på det enkelte ord i oversigten – og læs om ordets betydning.

 


Klik på emnerne

Abduktion Adduktion AHA Ashworth Scale Ataksi, ataxi
Ataktisk Cerebral Parese Baclofenpumpe Basalganglier BFMF Bilateral
Bimanuel Botox® CFCS Choreoathetose, choreoatetose CIMT
CP CPOP Dynamisk Dysphagi, dysfagi Dyskinesi
Dyskinetisk cerebral parese Dyskoordination Dysplasi Dyspraksi Dyston Cerebral Parese
Ekstension Epilepsi Finmotorik Fleksion FMS
GMFCS Ganganalyse Gangredskab Grovmotorik Hofteluksation
House klassifikation Hemiparese Hyperkinesi Hypertoni Hypokinesi
Hypotoni Injektion Kognition Kognitiv test Konkav
Kontraktur Konveks Koordination Koreoatetose Korset
MACS Muskeltonus Natskinne Ortose PEDI
PEG-sonde Perception PPR Pronation Rhizotomi
Scoliose/skoliose Skanderet tale Skinne Spasticitet Spastisk Cerebral Parese
Spidsfod Statisk Subluksation Supination Tetraplegi
Tonus Unilateral Valgus stilling Varus stilling Zancolli’s klassifikation

Abduktion

Hop tilbage til oversigt

Bevægelse hvor en legemsdel føres væk fra kroppens midtlinie (f.eks. arm, ben). Bruges også om at sprede tæer eller fingre.

Adduktion

Hop tilbage til oversigt

Bevægelse af en legemsdel (f.eks. arm, ben) ind mod kroppens midtlinie. Bruges også om at samle tæer eller fingre.

AHA

Hop tilbage til oversigt

Forkortelse for Assisting Hand Assessment. Beskriver, hvordan børn med dårlig funktion af den éne hånd, bruger denne hånd i samarbejde med den sunde hånd

Ashworth Scale

Hop tilbage til oversigt

Skala til måling af spasticitet (grad 1-5)

Ataksi, ataxi

Hop tilbage til oversigt

Manglende koordinering af en bevægelse, således at personen rammer ved siden af det tilsigtede mål

Ataktisk Cerebral Parese

Hop tilbage til oversigt

Undertype af cerebral parese, præget af manglende koordinering af bevægelser, som bliver upræcise og usikre. Der er forstyrret balance og langsom stødvis tale.Denne gruppe udgør ca. 5 % af alle børn med cerebral parese.

Baclofenpumpe

Hop tilbage til oversigt

Elektronisk pumpe til dosering af medicin mod spasticitet (Baclofen), som indopereres i kroppen.

Basalganglier

Hop tilbage til oversigt

Dele af storhjernen, som har stor betydning for evnen til at planlægge og igangsætte bevægelser.

BFMF

Hop tilbage til oversigt

Forkortelse af Bimanual Fine Motor Function Scale. Skalaen inddeler håndens funktion i 5 funktionsgrader og vurderer de to hænder hver for sig.

Bilateral

Hop tilbage til oversigt

På begge sider, f.eks. begge arme eller begge ben.

Bimanuel

Hop tilbage til oversigt

Begge hænder

Botox®

Hop tilbage til oversigt

Handelsnavn for Botulinum toxin type A – et enzym med nervegiftvirkning, som bl.a. produceres af bakterien Clostridium Botulinum (”pølsesygebakterien” af latin: botulus = pølse).Botox anvendes til at hæmme aktiviteten i udvalgte spastiske muskler ved cerebral parese og til rynkebehandling i plastikkirurgien.

CFCS

Hop tilbage til oversigt

Communication Function Classification System. En skala i 5 trin, som inddeler og beskriver færdigheder i hverdags kommunikation hos mennesker med CP.

Choreoathetose, choreoatetose

Hop tilbage til oversigt

Abnorme, ufrivillige bevægelser, der både kan være kastende, slyngende, rykkende og vridende.

CIMT

Hop tilbage til oversigt

Constraint Induced Movement Therapy. Træningsform, hvor den raske side eller legemsdel hæmmes (i en slynge eller bandage), så patienten tvinges til at bruge sin svage side eller legemsdel.

CP

Hop tilbage til oversigt

Forkortelse af cerebral parese; på dansk betegnet som spastisk lammelse

CPOP

Hop tilbage til oversigt

Forkortelse af cerebral parese Opfølgnings Program

Dynamisk

Hop tilbage til oversigt

Præget af bevægelse, forandring og/eller udvikling, ved samspil af kræfter. Det modsatte af statisk.

Dysphagi, dysfagi

Hop tilbage til oversigt

Spiseproblem, som kan skyldes nedsat evne til at synke, sutte og/eller tygge.

Dyskinesi

Hop tilbage til oversigt

Ufrivillige bevægelsesforstyrrelser, som skyldes lidelser i hjernens basalganglier.

Dyskinetisk cerebral parese

Hop tilbage til oversigt

Undertype af cerebral parese, hvor symptomerne er et uhensigtsmæssigt bevægelsesmønster, der forværres ved bevægelse og stress.

Dyskoordination

Hop tilbage til oversigt

Problemer i samarbejdet mellem muskler og muskelgrupper om naturlige bevægelser.

Dysplasi

Hop tilbage til oversigt

Vækstforstyrrelse af celler eller væv, som kan føre til misdannelse.

Dyspraksi

Hop tilbage til oversigt

Nedsat evne til at udføre bevægelser, som ikke er kendt i forvejen. Skyldes en fejlfunktion, svaghed eller umodenhed i hjernen.

Dyston Cerebral Parese

Hop tilbage til oversigt

Undertype af cerebral parese som er præget afa) hypokinesi med nedsat aktivitet og stive bevægelser

b) hypertoni – langvarige muskelspændinger, som gør ondt

Ekstension

Hop tilbage til oversigt

Strækkeevne i led

Epilepsi

Hop tilbage til oversigt

Hjernelidelse karakteriseret ved gentagne anfald (f.eks. kramper, bevidsthedsforstyrrelse, forstyrret adfærd), som skyldes forstyrrelser i hjernens elektriske aktivitet.

Finmotorik

Hop tilbage til oversigt

Betegnelse for bevægelser med de små muskelgrupper som fodens, håndens, øjets, mundens og mimikkens led og muskler. Finmotorikken benyttes fx ved fingrenes bevægelser.Se også Grovmotorik

Fleksion

Hop tilbage til oversigt

Bøjeevne i led

FMS

Hop tilbage til oversigt

Forkortelse af Functional Mobility Scale. En gradinddeling af barnets evne til at bevæge sig i hjem, skole og nærmiljø

GMFCS

Hop tilbage til oversigt

Forkortelse af Gross Motor Function Classification System. En inddeling af børn med CP i 5 funktionsniveauer efter deres evne til at side, flytte og bevæge sig.

Ganganalyse

Hop tilbage til oversigt

Undersøgelse af gang med specialudstyr (gangbane med sensorer i gulvet, specialkameraer, markører på kroppen) og efterfølgende computeranalyse af data.

Gangredskab

Hop tilbage til oversigt

Hjælpemiddel, som muliggør gang, f.eks. rollator, gangstol, skubbevogn.

Grovmotorik

Hop tilbage til oversigt

Betegnelse for bevægelser hvor de store muskelgrupper som skulder, albue, hofte og knæled bliver brugt, f.eks. at rulle, krybe, gå, hoppe, løbe og balancere. Se også Finmotorik.

Hofteluksation

Hop tilbage til oversigt

Hofteskred – ledhovedet på benet er uden for ledskålen i hofteleddet

House klassifikation

Hop tilbage til oversigt

Klassifikation til beskrivelse af tommelfingerens stilling og håndens funktion

Hemiparese

Hop tilbage til oversigt

Delvis og halvsidig lammelse

Hyperkinesi

Hop tilbage til oversigt

Øget aktivitet i kroppens muskler, som medfører ufrivillige bevægelser af krop, arme og ben.

Hypertoni

Hop tilbage til oversigt

Forhøjet eller øget spænding i en muskel

Hypokinesi

Hop tilbage til oversigt

Nedsat aktivitet og/eller langsomme bevægelser i krop, arme og ben.

Hypotoni

Hop tilbage til oversigt

Nedsat muskelkraft eller spænding i en muskel

Injektion

Hop tilbage til oversigt

Indsprøjtning

Kognition

Hop tilbage til oversigt

Samlebetegnelse for en række funktioner, som har med tænkning og erkendelse at gøre: opfattelsesevne, hukommelse , forestillingsevne, begrebsdannelse, sprog, problemløsning m.v.

Kognitiv test

Hop tilbage til oversigt

Prøver til måling af intelligensen i modsætning til de tests, der belyser personlighedsstrukturen.

Konkav

Hop tilbage til oversigt

Udhulet, som har en overflade der buer indad (f.eks. en skål).

Kontraktur

Hop tilbage til oversigt

Indskrænket bevægelighed af led. Kan skyldes forandringer i leddet, skrumpning af ledkapslen, forkortning eller øget spænding af omgivende muskler.

Konveks

Hop tilbage til oversigt

Udadhvælvet, som har en overflade der buer udad (f.eks. en kugle).

Koordination

Hop tilbage til oversigt

Det harmoniske samspil mellem musklers og muskelgruppers udførelse af normale, komplicerede bevægelser.

Koreoatetose

Hop tilbage til oversigt

Se Choreoathetose

Korset

Hop tilbage til oversigt

Stramtsiddende beklædningsgenstand som sidder omkring kroppen fra brystet og ned over mave og hofter. Bruges af personer med ryglidelse (som støtte).Også betegnelse for dameundertøj, som gør taljen slankere og udjævner maven.

MACS

Hop tilbage til oversigt

Forkortelse af Manual Ability Classification System. Systemet beskriver, hvordan 4-18årige med cerebral parese anvender hænderne til dagligdags aktiviteter.

Muskeltonus

Hop tilbage til oversigt

Muskelspænding

Natskinne

Hop tilbage til oversigt

Fast bandage, som benyttes om natten til at holde en kropsdel i en bestemt stilling.

Ortose

Hop tilbage til oversigt

Individuelt tilpasset kropsbåret hjælpemiddel f.eks. skinne eller bandage

PEDI

Hop tilbage til oversigt

Forkortelse for Pediatric Evaluation of Disability Inventory. En systematisk vejledning for børnelæger til bedømmelse af ½-7årige børn med funktionsnedsættelse og handicap. Beskriver barnets evne til at klare sig selv, bevæge sig og fungere socialt.

PEG-sonde

Hop tilbage til oversigt

PEG er en forkortelse for Perkutan Endoskopisk Gastrostomi. En sonde er en plasticslange der benyttes til ernæring. PEG-sonden føres gennem huden direkte ind i mavesækken og benyttes til længerevarende sonde ernæring.

Perception

Hop tilbage til oversigt

Sansning, fortolkning og bearbejdning af indtryk.

PPR

Hop tilbage til oversigt

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pronation

Hop tilbage til oversigt

Indadrotation, f.eks. af en hånd, så håndfladen vender nedad og håndryggen opad. Det modsatte af supination.

Rhizotomi

Hop tilbage til oversigt

Operation, hvor udvalgte nerverødder overskæres nedadtil i ryggen, for at dæmpe svær spasticitet i benene.

Scoliose/skoliose

Hop tilbage til oversigt

Rygskævhed: sidekrumning af rygsøjlen, som fremstår S-formet set forfra og bagfra.

Skanderet tale

Hop tilbage til oversigt

Talelidelse, hvor talen er langsom og stødvis, da der er små ophold mellem stavelserne.

Skinne

Hop tilbage til oversigt

Fast bandage af metal, træ, gips eller hård plastic, som benyttes til at holde en kropsdel i en bestemt stilling.

Spasticitet

Hop tilbage til oversigt

Forøgelse af muskelspænding og senereflekser med tendens til rytmiske rykninger i musklerne

Spastisk Cerebral Parese

Hop tilbage til oversigt

Undertype af cerebral parese karakteriseret ved øget muskeltonus (-spænding) først og fremmest på bøjesiden. Dette bevirker et abnormt stillings- og bevægemønster, øget modstand mod passive bevægelser og abnorme reflekser.

Spidsfod

Hop tilbage til oversigt

Tidligere kaldt hestefod (pes equinus). Misdannelse af foden, hvor hælen ikke når underlaget i stående stilling.

Statisk

Hop tilbage til oversigt

Stillestående, som ikke forandrer eller udvikler sig. Det modsatte af Dynamisk.

Subluksation

Hop tilbage til oversigt

Delvist ledskred, således at ledfladerne er forskudt i forhold til hinanden

Supination

Hop tilbage til oversigt

Udaddrejning – f.eks. af en arm, så håndryggen vender nedad, håndfladen opad. Det modsatte af pronation.

Tetraplegi

Hop tilbage til oversigt

Lammelse af alle fire ekstremiteter, dvs både arme og ben.

Tonus

Hop tilbage til oversigt

Spændingstilstand i muskel

Unilateral

Hop tilbage til oversigt

Ensidig, f.eks. lammelse

Valgus stilling

Hop tilbage til oversigt

Udadkrummet, f.eks. kalveknæet (modsætningen er varus)

Varus stilling

Hop tilbage til oversigt

Indadkrummet, f.eks. hjulbenet (modsætningen er valgus)

Zancolli’s klassifikation

Hop tilbage til oversigt

Klassifikation til vurdering af stramning og spasticitet i håndled