Hjælpemidler

Serviceloven giver mulighed for at få bevilliget forskellige former for hjælpemidler, hvis man har cerebral parese eller et barn med CP.

Når det gælder børn, kræver loven (§112 og 113) at hjælpemidlerne i væsentlig grad

  • afhjælper følgerne af barnets handicap eller
  • letter dagligdagen

Det er kommunen, der skal stille hjælpemidlerne til rådighed eller hjælpe jer med at anskaffe dem.

Loven giver også mulighed for at kommunen bevilliger støtte til forbrugsgoder (§113), bil (§114), boligindretning (§115-16) og individuel befordring (§ 117) på grund af de særlige forhold, som følger af handicappet.

En særlig form for hjælpemidler er dem der bæres på kroppen og er personlige. De kaldes ortoser, og de er beskrevet nærmere under menupunktet ortoser.

Du kan læse mere om hjælpemidler, og hvordan man ansøger om dem på www.borger.dk og på www.dukh.dk.

Behandlingsredskaber

Men hjælpemidler kan også benyttes som led i en behandling, som er ordineret fra sygehus eller speciallæge.

Så kaldes de behandlingsredskaber, og har til formål at forbedre et behandlingsresultat eller hindre forringelse.

Det er sygehuset (regionen), der skal stille behandlingsredskaber til rådighed eller hjælpe jer med at anskaffe dem jf. Sundhedsloven. Nogle gange er der tvivl, om et redskab er et behandlingsredskab eller et hjælpemiddel. Det har betydning, fordi det afgør, om det er sygehuset (regionen) eller kommunen, der skal betale.

Når kommunen vurderer en ansøgning om et hjælpemiddel, ser man derfor nøje på, om begrundelsen for ansøgningen ligger indenfor lovtekstens rammer (afhjælpe følger af handicap eller lette dagligdagen), eller om hjælpemidlet skal benyttes til at forbedre funktion og dermed kan opfattes som et behandlingsredskab.

Læs mere om behandlingsredskaber, og hvordan man skelner mellem behandlingsredskaber og hjælpemidler på www.sundhedsstyrelsen.dk.