cpop-logo-lille
CPOP står for Cerebral Parese Opfølgnings Program – et undersøgelsesprogram, som følger den motoriske udvikling hos børn med CP frem til 15 års alderen.
CPOP indebærer, at barnets led, muskler og motorik undersøges systematisk af fysioterapeut, ergoterapeut, børneneurolog og børneortopæd. Børnene får også røntgenfotograferet hofter og ryg efter et individuelt tilrettelagt program.

Hent folder om CPOP her

Regelmæssige og systematiske undersøgelser

Undersøgelserne foretages med faste intervaller og resultaterne samles i en database. Derved kan man følge det enkelte barns udvikling og gribe ind, hvis der sker fejludvikling. Samtidig kan databasen bruges til forskning og kvalitetskontrol.

I Danmark er CPOP indført i Region Syddanmark 2009, i Region Midtjylland 2012, Region Hovedstaden 2013, i Region Nordjylland i 2014 og i Region Sjælland i 2016.

Forebyggelse af alvorlige motoriske følger

Formålet med CPOP er at

• sikre, at det enkelte barn får tilbudt behandling på det rigtige tidspunkt
• forebygge følger af CP som hofteskred, rygskævhed og alvorlige fejlstillinger af led
• give barnet den bedst mulige livskvalitet og funktionsevne i arme, ben og ryg
• forbedre samarbejde og kommunikation mellem de forskellige faggrupper og forældrene
• øge vores viden om behandling af børn med CP

Barnet med CP kan have andre vanskeligheder end de motoriske. Disse vanskeligheder er ikke omfattet af CPOP

Tværfaglige konferencer

På de tværfaglige CPOP konsultationer drøftes resultaterne af undersøgelserne, og fagfolkene planlægger barnets behandling sammen med forældrene. Behandlingen af barnet med CP er ikke en del af CPOP. Den tilrettelægges af barnets behandlere, men kan variere mellem de forskellige afdelinger og regioner.

Da CPOP indebærer udveksling af oplysninger mellem forskellige sygehuse, kommuner og institutioner, skal forældre give tilladelse til, at deres barn deltager i CPOP.