Her på siden kan du møde Oliver, Lasse, Josephine, Jonas og Thea.
De har alle cerebral parese, men fungerer meget forskelligt. Nedenfor kan du følge deres motoriske udvikling beskrevet med GMFCS – Gross Motor Function Classification Scale.

GMFCS inddeler børn med CP efter funktion

GMFCS er en skala for grovmotorisk funktion, som inddeler børn med CP i fem funktionsniveauer (I-V) efter deres evne til at sidde, flytte og bevæge sig.
For hvert funktionsniveau og for hvert af alderstrinene 0-2 år, 2-4 år, 4-6 år, 6-12 år og 12-18 år giver GFMCS en beskrivelse af barnets motoriske formåen.

Ikke to børn med CP er ens. Indenfor det enkelte GMFCS niveau er der børn med forskellig funktion, ligesom der er glidende overgange mellem niveauerne.

Samtidig bliver de fleste børn på det GFMCS-niveau, som de har ved 2 års alderen. Skalaen kan derfor bruges til at forudsige barnets udviklingsmuligheder, fremtidige funktionsniveau og behov for hjælpemidler.