Intro til ordbogen

Forkortelse for Assisting Hand Assessment. Beskriver, hvordan børn med dårlig funktion af den éne hånd, bruger denne hånd i samarbejde med den sunde hånd.

Skala til måling af spasticitet (grad 1-5)

Manglende koordinering af en bevægelse. Bevægelsen bliver upræcis og usikker, og personen har svært ved at ramme sit mål.

Undertype af cerebral parese, præget af manglende koordinering af bevægelser, som bliver upræcise og usikre. Der er forstyrret balance og langsom stødvis tale.

Denne gruppe udgør ca. 5 % af alle børn med cerebral parese.

Elektronisk pumpe til dosering af medicin mod spasticitet (Baclofen), som indopereres i kroppen.

På begge sider, f.eks. begge arme eller begge ben.

Forkortelse af Bimanual Fine Motor Function Scale

Handelsnavn for Botulinum toxin type A – et enzym med nervegiftvirkning, som bl.a. produceres af bakterien Clostridium Botulinum (”pølsesygebakterien” af latin: botulus = pølse).

Botox anvendes ved CP  til at hæmme aktiviteten i udvalgte spastiske muskler og bruges også til rynkebehandling i plastikkirurgien.

Abnorme, ufrivillige bevægelser, der både kan være kastende, slyngende, rykkende og vridende.

Constraint Induced Movement Therapy. Træningsform, hvor den raske side eller legemsdel hæmmes (i en slynge eller bandage), så patienten tvinges til at bruge sin svage side eller legemsdel

Forkortelse af Cerebral parese; spastisk lammelse

Forkortelse af Cerebral Parese Opfølgnings Program

Cerebral parese, som rammer begge ben

Ufrivillige bevægelsesforstyrrelser, som skyldes lidelser i hjernens basalganglier.

Undertype af cerebral parese, hvor symptomerne er et uhensigtsmæssigt bevægemønster, der forværres ved bevægelse og stress.

Inddeles i

  • Koreo-atetotisk type, hvor der ses hypotoni og formålsløse, ufrivillige vridende bevægelser (hyperkinesi) der forsvinder under søvn. Talen er altid påvirket.
  • Dyston type, hvor der ses hypokinesi (nedsatte og/eller langsomme bevægelser) og hypertoni, med langvarige voldsomme spændinger, som gør ondt.

Gruppen udgør ca. 10 % af alle med cerebral parese.

Problemer i samarbejdet mellem muskler og muskelgruppers samarbejde om naturlige bevægelser

Spiseproblem, som kan skyldes nedsat evne til at synke, sutte og/eller tygge.

Vækstforstyrrelse af celler eller væv, som kan føre til misdannelse

Nedsat evne til at udføre bevægelser, som ikke er kendt i forvejen. Skyldes en fejlfunktion, svaghed eller umodenhed i hjernen.

Undertype af cerebral parese som er præget af
a) hypokinesi med nedsat aktivitet og stive bevægelser
b) hypertoni – langvarige muskelspændinger, som gør ondt

Strækkeevne i led